Vad är en branschorganisation?

Vad är en branschorganisation egentligen? Om man slår upp branschorganisation på wikipedia kan man läsa: ”En branschorganisation är en intresseförening för företag i en viss bransch. Branschorganisationer kan agera som arbetsgivarföreningar i förhandlingar med fackföreningar, även om så inte alltid är fallet. De anordnar också mässor, ger ut branschtidningar och delar ut priser.”

Arbetsgivarföreningar. Intressant. Det är samma sak som fackföreningar är för arbetstagare fast då för arbetsgivare. Det vill säga, experter på arbetsgivarrättsliga frågor om det blir trubbel med personalen. Ett stöd om man så vill. Mässor, branschtidningar och delar ut priser? Tja, det verkar ju nyttigt. Men jag tänker att beskrivningen missar kärnan i vad en branschorganisation ska verka för. Mässor, tidningar och priser är grädden på moset. Men moset måste vara att verka för kåren i branschen, både som stöd men framförallt som lobbyist. För mig är en branschorganisation först och främst en lobbyist. Vem ska annars driva branschgemensamma frågor gentemot beslutsfattare och media? Det ena handlar om att vara med och påverka lagstiftning kring aktuell bransch. Och vem är bäst på det om inte de som själva verkar i den? Det andra är att påverka en syn på en bransch. Att få utrymme i media och att verka för kommunikation kring de frågor som branschen vill ska upp på bordet med allmänheten, kunden eller andra intressenter.

Konkurrensverket kommer närmre en definition som tilltalar mig mer: ”Branschorganisationer har en betydelsefull samhällsfunktion och är ett viktigt stöd för företag. Eftersom branschorganisationer utgör ett forum där konkurrerande företag möts finns dock en risk för samordning av företagens agerande på marknaden, som kan strida mot konkurrensreglerna. En branschorganisation bör arbeta med följande: Utbildning, Inhämtande av information, Generellt lobbyarbete mot myndigheter, Utarbetande av standardavtal (utan prispåverkande moment), Rådgivning i juridiska frågor”.

Vad gör din branschorganistion för dig?
Läs mer om lybbing här. 

Kommentarer från olika håll!

1 comment to Vad är en branschorganisation?

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Loading Facebook Comments ...

No Trackbacks.

Välkommen!

Jag heter Karin Friberg och du är välkommen hit till mina texter. Här skriver jag ner några av mina tänkta tankar. Inte alla, bara dem jag vill komma ihåg och tänka igen. Kanske är det även en tanke som gått genom ditt huvud? eller inte. Oavsett. Tänkta tankar har vi alla. Det här är mina. Vilka är dina?

Mer om mig >>
Mina krönikor i Computer Sweden hittar du här >>
Add me to your circlesJoin my network on LinkedInFollow me on InstagramFollow me on TwitterFriend me on FacebookRSS Feed

Instagrammogrammo

Kvällsnöt.
Idag fyller den här lilla skrutten 14 år. Hur är det möjligt @laldemar ? ????????
Krabba. Fredag. Och oväntat besök av @klejs74 . ????
Tack @anna_rydberg1973 ??
Bra prognos för dagen.
Bilen tankar inte sig själv. Tydligen.
Uppdrag: göda tekniker.
Äter lunch med den enda mannen i hela världen som kan kalla kvinnor för tösabitar utan att få onda ögat. Men vi saknar @fredrikruben !